Specs for Roadtrek E-Trek


Class B RVs

2019 Roadtrek E-Trek RVs

Find Specs for 2019 Roadtrek E-Trek Class B RVs

Number of Floorplans: 1

2018 Roadtrek E-Trek RVs

Find Specs for 2018 Roadtrek E-Trek Class B RVs

Number of Floorplans: 1

2017 Roadtrek E-Trek RVs

Find Specs for 2017 Roadtrek E-Trek Class B RVs

Number of Floorplans: 1

2016 Roadtrek E-Trek RVs

Find Specs for 2016 Roadtrek E-Trek Class B RVs

Number of Floorplans: 1