Specs for 2013 Class A Newmar - Ventana


Class A RVs

View Specs Available for
3433 RVs

Find Specs for 3433 RVs

Length:
34.83

MSRP:
TBA

Slides: 4

Sleeps: 6

View Specs Available for
3434 RVs

Find Specs for 3434 RVs

Length:
34.83

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 4

View Specs Available for
3634 RVs

Find Specs for 3634 RVs

Length:
36.67

MSRP:
TBA

Slides: 4

Sleeps: 8

View Specs Available for
4018 RVs

Find Specs for 4018 RVs

Length:
40.83

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 6

View Specs Available for
4038 RVs

Find Specs for 4038 RVs

Length:
40.83

MSRP:
TBA

Slides: 4

Sleeps: 8

View Specs Available for
4324 RVs

Find Specs for 4324 RVs

Length:
42.83

MSRP:
TBA

Slides: 4

Sleeps: 6

View Specs Available for
4337 RVs

Find Specs for 4337 RVs

Length:
42.83

MSRP:
TBA

Slides: 4

Sleeps: 6

View Specs Available for
4346 RVs

Find Specs for 4346 RVs

Length:
42.83

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 6