Specs for 2013 Class A Newmar - Bay Star


Class A RVs

View Specs Available for
2702 RVs

Find Specs for 2702 RVs

Length:
27.83

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
2901 RVs

Find Specs for 2901 RVs

Length:
29.83

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
2901 RVs

Find Specs for 2901 RVs

Length:
29.83

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3002 RVs

Find Specs for 3002 RVs

Length:
30.75

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 4

View Specs Available for
3012 RVs

Find Specs for 3012 RVs

Length:
30.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3209 RVs

Find Specs for 3209 RVs

Length:
32.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3209 RVs

Find Specs for 3209 RVs

Length:
32.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3302 RVs

Find Specs for 3302 RVs

Length:
33.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 8

View Specs Available for
3305 RVs

Find Specs for 3305 RVs

Length:
33.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3310 RVs

Find Specs for 3310 RVs

Length:
33.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 8