2020 Airstream International Serenity 27FBLazydays RV of Tucson