2020 Coachmen Apex 215RBKWhite Horse RV Center (Galloway Twp)