2017 Coachmen Freedom Express 293RLDSLERay Wakley's RV Center