2019 Forest River XLR Nitro 36VL5Ray Wakley's RV Center