Specs for 2014 Winnebago - Adventurer


Class A RVs

View Specs Available for
32H RVs

Find Specs for 32H RVs

Length:
33.25

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
35P RVs

Find Specs for 35P RVs

Length:
35.75

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 6

View Specs Available for
37F RVs

Find Specs for 37F RVs

Length:
37.75

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 6

View Specs Available for
38Q RVs

Find Specs for 38Q RVs

Length:
39.08

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 6