Specs for 2014 Dutchmen - Rubicon


Toy Hauler RVs

View Specs Available for
1905 RVs

Find Specs for 1905 RVs

Length:
24.67

MSRP:
TBA

Slides: 0

Sleeps: 4

View Specs Available for
2100 RVs

Find Specs for 2100 RVs

Length:
26

MSRP:
TBA

Slides: 0

Sleeps: 4

View Specs Available for
2500 RVs

Find Specs for 2500 RVs

Length:
31.42

MSRP:
TBA

Slides: 0

Sleeps: 8

View Specs Available for
2600 RVs

Find Specs for 2600 RVs

Length:
31.08

MSRP:
TBA

Slides: 0

Sleeps: 8

View Specs Available for
2900 RVs

Find Specs for 2900 RVs

Length:
34.67

MSRP:
TBA

Slides: 1

Sleeps: 8