Specs for 2011 Dutchmen - Rubicon


Toy Hauler RVs

View Specs Available for
1905 RVs

Find Specs for 1905 RVs

MSRP:
TBA

Slides: 0

Sleeps: 6

View Specs Available for
2100 RVs

Find Specs for 2100 RVs

Length:
25.83

MSRP:
TBA

Slides: 0

Sleeps: 6

View Specs Available for
2600 RVs

Find Specs for 2600 RVs

Length:
31

MSRP:
TBA

Slides: 0

Sleeps: 10